Posts Tagged ‘naklejka na legitymację’

Wyniki wstępnej tomografii komputerowej o niskiej dawce dla raka płuca AD 6

Wednesday, June 27th, 2018

Diagnostyczne wyniki dodatnich wyników skriningu wśród 9397 pacjentów z danymi, według grupy badawczej i statusu raka płuc. Spośród 9578 uczestników z pozytywnymi wynikami badań przesiewowych 9397 (98,1%) miało całkowicie udokumentowaną obserwację diagnostyczną. Co najmniej jedna procedura diagnostyczna została przeprowadzona u 6369 z 7049 uczestników (90,4%) w grupie z małymi dawkami CT oraz u 2176 z 2438 uczestników (92,7%) w grupie radiologicznej (Tabela 3). W sumie 5717 uczestników (81,1%) i 2010 (85,6%) uczestników w obu grupach przeszło co najmniej jedną uzupełniającą procedurę obrazowania, z CT klatki piersiowej wykonanym w 5153 (73,1%) i 1546 (65,8%) oraz 18F-fluorodeoksyglukoza-pozytronowa tomografia emisyjna (FDG-PET) wykonana w 728 (10,3%) i 179 (7,6%); 155 (2,2%) i 83 (3,5%) przeszło co najmniej jedną przezskórną procedurę cytologiczną lub biopsyjną; 306 (4,3%) i 107 (4,6%) przeszło co najmniej jedną bronchoskopię (z biopsją przezskórną lub bez niej); a 297 (4,2%) i 121 (5,2%) poddano co najmniej jednej diagnostycznej procedurze chirurgicznej. …read more

Rezonans magnetyczny w ocenie kontrolnej rwy kulszowej AD 7

Saturday, June 23rd, 2018

W retrospektywnej ocenie zmian morfologicznych na MRI u 77 pacjentów, którzy otrzymali leczenie zachowawcze dla rwy kulszowej, Komori i wsp. [31] stwierdzili, że takie zmiany odpowiadają wynikom klinicznym. Jednakże badacze stwierdzili, że zmiany morfologiczne mają tendencję do pozostawania w tyle za faktyczną poprawą bólu nóg. W przełomowym badaniu Jensen i wsp. …read more

Riociguat do leczenia tętniczego nadciśnienia płucnego AD 3

Thursday, June 21st, 2018

Dozwolone były również doustne środki przeciwzakrzepowe, a także diuretyki i uzupełniający tlen w stabilnych dawkach. Pisemną świadomą zgodę uzyskano od wszystkich pacjentów. Procedury badania
Kwalifikujący się pacjenci zostali losowo przydzieleni, w stosunku 2: 4: 1, do jednego z trzech schematów: placebo, doustny riocyguat podawany w dawkach indywidualnie dostosowanych dla każdego pacjenta do 2,5 mg trzy razy na dobę (grupa o maksymalnej 2,5 mg), lub doustny riocygu podawany w indywidualnie dostosowanych dawkach, które były ograniczone do 1,5 mg trzy razy na dobę (grupa 1,5 mg maksymalna). Plan regulacji dawkowania dla riocyguatu został szczegółowo opisany na ryc. …read more

Riociguat do leczenia tętniczego nadciśnienia płucnego AD 7

Wednesday, June 20th, 2018

Najczęściej występującymi poważnymi zdarzeniami niepożądanymi były omdlenia (u 1% pacjentów w grupie maksymalnej 2,5 mg vs. 4% w grupie placebo), pogarszające się nadciśnienie płucne (u <1% pacjentów w maksymalnie 2,5 mg grupa vs. 2% w grupie placebo), ból w klatce piersiowej (u 1% pacjentów w grupie z maksymalną zarówno 2,5 mg, jak i grupie placebo) i niewydolność prawej komory (u 1% pacjentów w obu grupach). Poważne działania niepożądane związane z lekiem w grupie maksymalnej 2,5 mg obejmowały trzy przypadki omdlenia (u 1% pacjentów) i pojedyncze przypadki zwiększenia stężenia enzymów wątrobowych, zawrotów głowy, presynopatii, ostrej niewydolności nerek i niedociśnienia (łącznie 0,4% pacjentów) oraz w grupie placebo, pojedyncze przypadki biegunki, presynkopie, omdlenia, duszność i pogarszanie się nadciśnienia płucnego (łącznie 1% pacjentów). …read more